Co zajistit při návratu ze zahraničí

V posledních letech se otevřela široká škála možností, jak uplatnit své nabyté zkušenosti a znalosti v zahraničí. Mnoho českých občanů využilo šance a odjelo pracovat do ciziny. Ovšem většina zemí nyní kvůli pandemii přistoupila k přijetí omezení, která se mimo jiné týkají pracovních podmínek zahraničních pracovníků. Navíc ekonomika napříč světem zaznamenává výrazný pokles, ubývají tak zakázky i poptávka po pracovní síle. Výsledkem je trend pozvolného návratu krajánků do vlasti. Kdo se takto rozhodne, neměl by pominout fakt, že s návratem jsou spojené jisté administrativní úkony. Náš článek se vás na ně upozorní.

Co zajistit ještě před návratem …

– Zkontrolujte si, že máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud ne, požádejte včas zastupitelský úřad ČR v zahraničí o vydání pasu, případně cestovního průkazu (občanský průkaz lze obdržet až po návratu domů).

– Pokud jste v zahraničí pracovali, zajistěte si dokumenty týkající se výkonu práce – zejména pracovní smlouvy, výplatní pásky a potvrzení o ukončení zaměstnání. Zajistěte si potvrzení o délce a době zdravotního pojištění v zahraničí.

– Nezapomeňte, že veškeré úřední listiny vydané v zahraničí, které pro uznání v ČR vyžadují vyšší ověření či apostilu, je nutno těmito doložkami opatřit ještě před svým odjezdem do ČR.

– Nezapomeňte v zahraničí ukončit veškeré smlouvy na dodávky služeb a energií, aby vám nevznikal dluh.

… a co po návratu

Trvalý pobyt

Každý občan by měl mít v registru obyvatel uvedeno místo trvalého pobytu. Jestliže jste před odjezdem do zahraničí svůj trvalý pobyt v ČR ukončili nebo zvolíte po návratu jinou adresu, je třeba tuto skutečnost ohlásit na místně příslušném obecním úřadu. Pokud nemáte žádnou adresu pro pobyt, bude vám přidělena adresa obecního úřadu obce, kde jste byli hlášeni naposled.

Občanský průkaz

Jestliže vám vypršela platnost průkazu, je třeba o něj znovu zažádat. Žádost lze podat u kteréhokoli obecního úřadu.

Práce

Pokud nemáte hned po návratu zajištěnou práci, registrujte se na úřadu práce do evidence uchazečů o zaměstnání. Tento postup vám umožní získat pojištění, které za vás bude hradit po dobu evidence stát, a mezitím můžete v klidu hledat pracovní uplatnění.

Nemusíte samozřejmě čekat, než vám úřad nabídne nějakou pracovní příležitost, přes inzerci hledejte práci sami. Po splnění zákonných podmínek si můžete zažádat i o živnostenský list a podnikat sami nebo založit s.r.o. či a.s.

Podpora v nezaměstnanosti

Chcete-li požádat o podporu v nezaměstnanosti, situace se liší podle toho, zda jste si při práci v zahraničí ponechali trvalé bydliště v ČR.

Pokud jste si bydliště přesunuli mimo naší republiku a pracovali jste v EU, Norsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku nebo na Islandu, pak obecně platí, že podporu vyplácí stát, ve kterém jste pracovali naposledy. Je tedy třeba, abyste o podporu požádali právě tam. Poté si můžete nechat dávky podpory v nezaměstnanosti vyplácet do České republiky. 

Pokud vám trvalé bydliště zůstalo v České republice, pak o podporu v nezaměstnanosti můžete zažádat zde. 

V případě jiných než výše uvedených zemí, záleží na tom, zda má Česká republika s daným státem uzavřenou smlouvu, na základě které ČR uznává pro účely podpory v nezaměstnanosti také dobu výkonu práce v dané zemi.

Jaké dokumenty týkající se práce je třeba z ciziny dovézt? Základem jsou pracovní smlouva, potvrzení o ukončení zaměstnání a výplatní pásky. Budou se hodit při registraci a také při řešení sporných případů, abyste mohli prokázat své nároky. Také nezapomeňte na další úřední dokumenty (smlouvy, potvrzení z úřadů, osvědčení o absolvování dodatečného vzdělávání, zkoušek apod.).

Zdravotní pojištění

Než  jste odjeli pracovat do zahraničí, měli jste povinnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně a pojištění hradit v zemi výkonu práce. Po návratu je třeba se u zdravotní pojišťovny opět přihlásit a doložit potvrzení o pojištění ze zahraničí.  

Pokud jste své zdravotní pojišťovně skutečnost o výkonu práce v cizině neoznámili, bude pojišťovna pravděpodobně evidovat dlužné pojistné po celou dobu vašeho pobytu v zahraničí. Doporučujeme tedy vše doložit a napravit co nejdříve, abyste předešli zvyšování dluhu a penále.

 

 

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *