Jaké povinnosti má začínající podnikatel?

Živnostenský zákon uvádí nutné předpoklady pro zahájení podnikání, těmito předpoklady jsou prokázání bezúhonnosti a plná svéprávnost. Pokud chce podnikatel podnikat jako fyzická osoba, dokládá splnění podmínek on sám. U právnické osoby je pak musí prokázat její odpovědný zástupce.

Jak začít podnikat? Pro podnikání je nutné si zřídit živnostenský list, a to dle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Existují čtyři druhy živností, které si lze zřídit. Jedná se o živnosti koncesované, řemeslné, vázané a volné. U prvních tří druhů živností jsou vyžadovány podmínky jako je vzdělání nebo praxe, je dobré si podmínky ověřit předem.

Registrace na živnostenském úřadě je prováděna skrze jednotný registrační formulář a to online, osobně nebo poštou. Tím se přihlásí podnikatel zároveň k dani z příjmů a k sociálnímu i zdravotnímu pojištění. Ohlášení podnikání má pak stanoveno správní poplatek ve výši 1000 Kč.

Existuje ale i možnost podnikání bez živnostenského listu, která se týká například advokátů, notářů, daňové poradců nebo lékařů. Tyto profese mají podmínky pro podnikání určené jinými zákonem než živnostenským.

Vyplněním již zmíněného jednotného registračního formuláře je podnikatel zaregistrován na příslušném finančním úřadě, pod který spadá podle svého trvalého bydliště. Zde se také může přihlásit také k placení DPH nebo k silniční dani. Finanční úřad poté pošle rozhodnutí o registraci a přidělí unikátní daňové identifikační číslo (DIČ). To je používáno při komunikaci s finančním úřadem a také je uváděno na všech daňových dokladech.

Tím, že podnikatel vyplnil jednotný registrační formulář, se také registroval jako OSVČ na správě sociálního zabezpečení. Zhruba do měsíce pak podnikateli přijdou údaje pro placení záloh a přidělený variabilní symbol, pod kterým se správou sociálního zabezpečení komunikovat. To zda je nutné platit sociální pojištění a zálohy na toto pojištění se řídí tím, jestli je podnikatelova činnost považována za hlavní, za vedlejší s vyššími zisky nebo za vedlejší s nižšími zisky.

Vyplněním jednotného registračního formuláře je také podnikatel automaticky přihlášen jako OSVČ i na svou zdravotní pojišťovnu. Poté je třeba platit zálohy na zdravotní pojištění, a to opět s ohledem na to, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší podnikatelskou činnost.

A jak je to s daněmi? Pro OSVČ jsou zde dvě možnosti, buď si vést daňovou evidenci, kdy je potřeba schovávat všechny doklady, nebo uplatnit paušální výdaje. Pokud podnikatelův obrat podle zákona o DPH přesáhl za předcházející účetní období 25 miliónů Kč, má povinnost vést účetnictví.

Po skončení kalendářního roku musí podnikatel podat na finančním úřadu daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu fyzických osob. Poslední termín pro podání je 1. dubna následujícího roku. Ve stejném termínu musíte zaplatit vypočtenou daň. Pokud podnikateli vyjde poslední známá daňová povinnost vyšší než 30 000 Kč, musí v následujícím zdaňovacím období platit zálohy. Jestliže je podnikatel plátce DPH, pak musí měsíčně podávat daňové přiznání a v případě nedoplatku uhradit daň. Jestliže podnikatel používá při podnikání motorové vozidlo, musí platit čtvrtletně zálohy na silniční daň a do 31. ledna následujícího roku podat daňové přiznání.

Další povinnosti podnikatele se liší podle oboru podnikání, v kterém se pohybuje. Někteří podnikatelé musí například ohlásit provozovnu. Podnikatelé také musí zajistit potřebnou dokumentaci, jako je zajištění BOZP, hygienické předpisy nebo GDPR.

Je vidět, že se nejedná o jednoduchý proces. Pokud chcete začít podnikat a potřebujete pomoci se zřízením živnosti nebo s.r.o., pak se obraťte na odborníky s dlouholetou praxí, firmu Profi-kancelář.

 

Zdroj obrázku: Depositphotos.com
Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *