Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob

V minulém článku jsme se zaměřili na Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob. V tomto článku se blíže podíváme na registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob. Poplatník daně z příjmů právnických osob je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku.

Poplatník daně z příjmů právnických osob, jemuž vznikla na území České republiky stálá provozovna, je také povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob. Přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob se podává v těchto případech:

  • vykonávání činnosti na území České republiky (ČR je podnikatele zdroj příjmů),
  • přijmutí příjmů ze zdrojů na území České republiky,
  • obdržení povolení nebo získání oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.

Veřejně prospěšný poplatník a společenství vlastníků jednotek jsou povinni podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, kdy začnou vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začnou přijímat příjmy. V následujících situacích není povinnost podat přihlášku k registraci a to pokud jsou osvobozené od daně, nebo je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

martaposemuckel / Pixabay
Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *