Jaké jsou nejčastější chyby v daňovém přiznání?

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob bývá pro podnikatele noční můrou. Jeho vyplnění s sebou přináší řadu otázek a tím i riziko vzniku chyb. Na jaké chyby si dát pozor?

Máme-li povinnost odevzdat daňové přiznání, musíme do něj uvést všechny příjmy. Takže i pokud jsme zaměstnanec a podnikáním si pouze přivyděláváme, nebo máme například příjmy z pronájmu, musíme uvést nejen tyto příjmy, ale i příjmy ze zaměstnání. A to i v případě, že jsme během roku z této částky odvedli zálohové platby daně z příjmu. Tyto zálohy do daňového přiznání uvedeme také, sníží se o ně vypočtená daň, která nám z přiznání vyplyne. K přiznání v takovém případě potřebujeme také potvrzení zaměstnavatele o zdanitelných příjmech.

Jak na odčitatelné položky a slevy na dani

Pokud si chce poplatník v rámci daňového přiznání uplatnit některou z odčitatelných položek, ať už úroky z hypotéky, životní pojištění  nebo například poskytnuté dary, musí tuto skutečnost doložit v příloze daňového přiznání. Právě chybějící přílohy jsou jednou z velmi častých chyb. Když zrušíme životní pojištění před splněním zákonných podmínek (věk alespoň 60 let a pojištění alespoň 60 měsíců), musíme v daňovém přiznání dodanit výhody, které jsme z životního pojištění měli v minulých letech. Jedná se především o zaplacené životní pojištění, o které jste si v minulých letech snižovali základ daně. Musíme jít do svých daňových přiznání až o 10 let zpátky a tam si dohledat částky. Do současného daňového přiznání toto dodanění napíšeme do přílohy č. 2, do části ostatní příjmy.

TeroVesalainen / Pixabay

Častou chybou bývá nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské do příjmů manželky nebo manžela. Slevu lze uplatnit, pokud vyživovaná manželka/manžel neměli vlastní příjmy přesahující za daný rok 68 000 Kč. Těmito příjmy se rozumí úhrn všech vlastních příjmů nesnížený o daňové výdaje, tj. hrubý příjem. Často lidé také špatně uplatňují daňové zvýhodnění na dítě. Nejčastější chybou je uplatnění jednoho dítěte oběma rodiči.

Pozor na chybějící údaje

V případě, že nám z daňového přiznání vyplyne nárok na vrácení daně, musíme vyplnit žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob. Najdeme ji v rámečku na poslední stránce formuláře daňového přiznání. Zároveň uvedeme účet, na který budeme chtít přeplatek vrátit.

Formulář musíme podepsat, jinak je neplatný. V případě, že daňové přiznání podáváme on-line, potřebujeme elektronický podpis nebo datovou schránku. Oboje nahrazuje funkci ručního podpisu. Povinnost podat elektronicky má daňový subjekt nebo jeho zástupce, má-li zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. To znamená, že podání činí datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *