Jednotný registrační formulář při vyřizování živnosti

Začátek jakéhokoliv podnikání je spojen s živnostenským úřadem. S institucí, prostřednictvím které získáte živnostenské oprávnění k vykonávání té či oné živnosti. Abyste vůbec mohli podnikat a živit se tzv. sami na sebe, musíte splňovat dvě základní podmínky.

  • Musíte být bezúhonní
  • Musíte být svéprávní

Přes tyto požadavky jednoduše nejede vlak. Pokud se samozřejmě rozhodnete pro specifický obor podnikání, může se stát, že bude zapotřebí doložit ještě další dokumenty nejrůznějšího typu. To se obvykle týká řemeslných činností. Tam je do jisté míry vyžadována také odpovídající způsobilost k vykonávání živnosti. Pakliže jí však nedisponujete, nezoufejte, protože v takovém směru lze podnikat v kombinaci s odpovědným zástupcem, jenž bude odpovídat za vaši živnost. A to včetně dodržování předpisů a ostatních kroků.

Kapitolou samou o sobě jsou pak jedinci, jež volí koncesované živnosti. U nich je třeba plnit zvláštní podmínky a hlavně, takovou činnost budete ve výsledku provádět na základě přidělené koncese.

Elektronická i papírová žádost

Nyní se dostáváme ke způsobu žádosti o živnostenské oprávnění. A právě v tomto okamžiku narazíte na pojem „jednotný registrační formulář“. Listina, s pomocí které předložíte instituci všechny potřebné informace a zároveň dojde automaticky k dalším úkonům.

  • Registrace k platbě sociálního pojištění
  • Registrace k platbě zdravotního pojištění
  • Registrace k platbě daně z příjmu fyzických osob

Jednotný registrační formulář lze podat dvěma odlišnými způsoby. A to buď osobně na příslušném živnostenském úřadu nebo za pomoci elektronické podoby formuláře přímo z domu. Při podání formuláře nezapomeňte na poplatek ve výši 1 000 Kč. Při tom si důkladně rozmyslete, v jakých oborech budete podnikat, protože uvést můžete samozřejmě více oblastí a činností najednou. Tento krok lze každopádně realizovat i dodatečně, musíte však počítat s částkou 500 Kč.

Potřebujete živnost či nikoliv?

Jak už jsme zmínili v průběhu článku, myslete také na to, že na trhu existují činnosti, k jejichž provozování nepotřebujete živnostenské oprávnění, protože živností zkrátka nejsou. Pro příklad uvádíme, že se to týká hlavně pronájmu nemovitostí, advokátů, notářů, námořní dopravy, lékařů, činností bank a drážní dopravy.

Obrázek převzat z webu www.freedigitalphotos.net (autor: imagerymajestic).

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *