Daňový kalendář podnikatele v roce 2020

Podnikání je krásná věc, při které lze své sny uvést do života, cítit adrenalin, být hrdý na dosažené výsledky. Ale není to pouze o realizaci nápadů, vyjednávání s dodavateli a odběrateli nebo prezentování dosaženého cíle. Podnikání je také o dodržování závazků vůči státu a ten jich na bedra podnikatelů uvalil celou řadu. Pokusili jsme se vám zjednodušit život sestavením daňového kalendáře, které přináší přehled termínů pro včasné placení nejčastějších daní. Pro všechny, kteří přemýšlí o tom jak podnikat přinášíme tyto informace.

Daňový kalendář uvádí informace, jak jsou daně ovlivněny současnou situací v souvislosti s koronavirem, dle stavu k 10. květnu 2020.

Daň z příjmu

Stejně jako pro každou jinou podnikající osobu, právnickou či fyzickou osobu, i podnikatel či OSVČ je povinností platba daně z příjmu. Pro fyzické osoby platí 15% sazba daně z příjmu, pro právnické osoby platí 19% sazba daně z příjmu. Pokud nemá poplatník povinný audit nebo nevyužije služeb daňového poradce, a tedy přiznání zpracovává a předkládá sám, je standardní termín podání 1. duben následujícího roku. Má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává daňový poradce, je termín odevzdání stanoven na 1. července.

Dle nařízení vlády je pro rok 2020 termín sjednocen na 1. červenec pro všechny fyzické i právnické osoby.

Free-Photos / Pixabay

Daň z přidané hodnoty

Podnikatel, živnostník či s.r.o. se stávají automaticky plátci DPH, pokud jejich obrat přesáhne 1 milion korun ve dvanácti po sobě jdoucích měsících. Plátcem DPH se však může stát daňový subjekt i dobrovolně bez překročení uvedeného obratu. V tom případě však registrace podléhá schválení místně příslušného finančního úřadu a nelze jí nárokovat.

Daní je zatíženo téměř všechno zboží a služby s výjimkou některých poštovních služeb, rozhlasového a televizního vysílání, finančních a pojišťovacích služeb, zdravotnictví, sociální péče, výchovy a vzdělávání.

Jednotlivé zboží a služby jsou rozděleny do třech skupin s rozdílnou výší daně – 10 / 15 / 21%.

Plátce daně je buď čtvrtletní nebo měsíční. Čtvrtletní plátce podává přiznání k dani do 25. dne následujícího měsíce po konci čtvrtletní (např. do 25. dubna za 1. čtvrtletí). Měsíční plátce podává přiznání k dani do 25. dne následujícího měsíce (např. do 25. února za leden).

Tip na článek k přečtení, pokud podáváte daňové přiznání přes datovou schránku: Datová schránka pro s.r.o. a OSVČ

Spotřební daň

Spotřební daně se v Česku platí z několika vybraných komodit. Nejvíc stát vybere na spotřební dani z minerálních olejů, kam patří benzin, nafta nebo LPG. Spotřební daň se platí také za alkohol a tabákové výrobky jako jsou cigarety, doutníky nebo tabák.

Daňové přiznání ke spotřební dani je podáváno měsíčně vždy do 25. dne následujícího měsíce (např. do 25. února za leden) a její splatnost je ještě o další měsíc později vždy mezi 9. a 11. dnem (např. 9. března za leden).

Silniční daň

Podle zákona musí platit silniční daň všichni podnikatelé, kteří používají auto k výdělečné činnosti. Její výše se u osobních aut odvíjí od objemu motoru, u nákladních podle počtu a povoleného zatížení náprav.

Poplatníkem silniční daně je obvykle provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu. Ovšem je jím také zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci cestovní náhrady za pracovní cesty, na kterých využívá zaměstnanec vlastní auto.

Daňové přiznání se podává do 31. ledna následujícího roku, zálohy na daň se hradí čtvrtletně vždy do 15. dne měsíce následujícího po skončení čtvrtletí (např. do 15. dubna za 1. čtvrtletí).

Daň z nemovitých věcí

Vlastníci nemovitostí každý rok platí daň z nemovitých věcí, která je specifická tím, že se platí dopředu. Také daňové přiznání není úplně typické – podává se jen jednou, a to do 31. ledna následujícího roku, pak už finanční úřad sám každoročně vyzývá k placení. Nové přiznání se podává pouze v případě nabytí nemovitosti v předcházejícím roce, nebo když u stávající nemovitosti došlo k výraznějším změnám jako jsou stavební úpravy.

Daň se hradí v případě částky do 5000 Kč do 31. května roku, za který je odváděna, v případě částky vyšší než 5000 Kč ve 2 splátkách – do 31. května a do 30. listopadu.

Vzhledem k mimořádné situaci je finanční úřad v roce 2020 benevolentní a bez sankcí akceptuje v případě částky do 5000 Kč platbu daně z nemovitých věcí do 31. července 2020.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *