Co je to konkurenční doložka?

Konkurenční doložka je pojmem, s nímž se můžete setkat především v rámci pracovních smluv. Na tento výraz narazíte nejenom v soukromém, ale také ve státním sektoru. Samotné slovo „konkurenční“ už do značné míry hodně prozrazuje. A právě v tomto článku se na konkurenční doložku zaměříme podrobněji. Nejenom, že vám vysvětlíme význam, ale zmíníme se i o výpovědi, odstoupení a porušení.

Konkurenční doložka

V první řadě je třeba říci, že k uzavírání konkurenční doložky dochází mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Týká se pracovněprávního vztahu a hovoří celkem jednoznačně. Zaměstnanec nebude po ukončení pracovního poměru u daného zaměstnavatele vykonávat uvedený předmět činnosti jinde. To má bezpochyby několik důvodů.

  • Prozrazení know-how původního zaměstnavatele
  • Využití kontaktů k poškození původního zaměstnavatele
  • Ohrožení tržní výhody původního zaměstnavatele

Pravdou však je, že konkurenční doložka má samozřejmě své časové omezení, a to je v maximální lhůtě jeden rok od ukončení pracovního vztahu.

Co za to?

Otázka, na níž se asi v duchu ptá nejeden čtenář tohoto článku. Součástí uzavřené konkurenční doložky je samozřejmě i kapitola o finanční náhradě za to, že se dané činnosti nebudete věnovat v odpovídající lhůtě. Může to být procentuální část z vašeho platu či jinak definovaná částka.

Na druhou stranu existují i sankční poplatky, které chrání vašeho původního zaměstnavatele v tom ohledu, že byste náplň konkurenční doložky porušili. Pak obvykle přichází na řadu soudní cesta, kdy dojde k vymáhání ztrát na bývalém zaměstnanci.

jarmoluk / Pixabay

Výpověď konkurenční doložky

Nastat každopádně může situace, kdy budete chtít od konkurenční doložky odstoupit, na což máte samozřejmě právo. Mělo by to však být ještě během trvání vašeho pracovního poměru. Pokud byste to chtěli udělat až posléze, kdy se „zakázané“ činnosti chcete věnovat jinde, může takový moment nastat pouze tehdy, když vám například bývalý zaměstnavatel neposílá finanční kompenzaci za řádné plnění obsahu konkurenční doložky. Na to právo rozhodně máte.

Když před vás zaměstnavatel předloží konkurenční doložku, vždy si ji důkladně přečtěte a v případě nejasností proberte i s právníkem. Ne vždy se vám totiž její podpis může vyplatit do let budoucích, takže i takové věci berte v potaz.

Rate this post

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *